icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Nieuw sectorpaspoort voor Belgische AGF-sector streeft naar circulaire en solidaire agrovoedingsketen

FVPhouse, de koepel van beroepsfederaties van de Belgische groothandel en verwerkende industrie van aardappelen, groenten en fruit, finaliseerde recent haar duurzaamheidsproject 'Samen naar een circulaire en solidaire agrovoedingsketen voor groenten en fruit!'. Het resultaat is een nieuw sectorpaspoort ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ voor de Belgische AGF-handel en -verwerking.

Het nieuwe MVO-sectorpaspoort is een update van een eerder paspoort en maakt nu ook de link met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het paspoort werd ook uitgebreid met een stappenplan waarmee bedrijven hun duurzaamheidsrapport kunnen realiseren.

Sectorbreed

FVPhouse is de koepel van de federaties Belgapom, Vegebe en Fresh Trade Belgium. Dit project overspant dan ook de volledige internationale agrovoedingsketen voor aardappelen, groenten en fruit. In samenspraak met de sectorbedrijven, de samenwerkingspartners uit de keten en een brede stakeholdergroep werd gedurende iets ruimer dan een jaar een leer- en verbetertraject opgezet om over te gaan van engagement naar concrete acties. De ledenbedrijven versterkten hun duurzaamheidsstrategie en konden hun prestaties meten en evalueren aan de hand van het sectorpaspoort. De UN Sustainable Development Goals vormden hierbij de rode draad. De duurzaamheidsverslagen zijn uitgewerkt op basis van de GRI-criteria.

Concrete doelstellingen

Het nieuwe project werkte rond concrete doelstellingen, gegroepeerd volgens vier thema’s:

 1. preventie van voedingsafval en voedselverlies, sluiten van de voedingsketen door afval en nevenstromen zo hoogwaardig mogelijk toe te passen
 2. sluiten waterkringloop door hergebruik, zuivering en recyclage van waterstromen
 3. met minder maatschappelijke ongelijkheid, ook buiten onze bedrijven en voorbij onze grenzen
 4. voor duurzamere productie- en consumptiepatronen: hoe kunnen we onze milieu-impact terugdringen, ons energieverbruik reduceren en logistiek verduurzamen? Hoe helpen we de consument de juiste aankoopkeuze te maken tussen seizoensgebonden, lokale producten, importproducten, diepvries, enz.?

Het MVO-sectorpaspoort en bijhorend stappenplan helpt bedrijven uit de Belgische AGF-handel & -verwerking op goede weg bij hun duurzaamheidsrapportering en het uitstippelen van hun duurzaamheidsstrategie.  

De inspanningen van 10 pilootbedrijven resulteerden in een duurzaamheidsverslag:

 1. Ardo, groentenverwerking
 2. Agristo, aardappelverwerking
 3. Calsa, groothandel/ exporteur fruit en groenten
 4. D’Arta, groentenverwerking
 5. Greenyard, groentenverwerking
 6. Mydibel, aardappelverwerking
 7. Nicolai Fruit, groothandel, exporteur fruit en groenten
 8. Van Laethem, groothandel verse kruiden en eetbare bloemen
 9. Warnez, groothandel aardappelen
 10. Special Fruit, groothandel, importeur fruit en groenten

Vlaanderen zet verder in op duurzaamheid

Dit project werd ontwikkeld met steun van MVO Vlaanderen. Om nog meer bedrijven uit de AGF-sector te helpen duurzame keuzes te maken is er reeds een vervolgproject opgestart: FVPhouse zet nu in op de ‘Sustatool’ methode. Dit is een online webapplicatie die KMO’s met concrete acties zal stimuleren om duurzaamheid op te nemen in de bedrijfsvoering en erover te rapporteren. Dankzij het nu gefinaliseerde MVO sectorpaspoort kan de methode helemaal worden afgestemd op de handel en verwerking van fruit, groenten en aardappelen. In de loop van 2019 worden verschillende roadshows en werkateliers georganiseerd om de bedrijven hierin te begeleiden. Ook dit project loopt met steun van MVO Vlaanderen.